Käyttöehdot

Kuntosalikorttien säännöt

KUUKAUSIKORTTIEN SÄÄNNÖT

Kulkutunniste on henkilökohtainen ja luovutetaan maksua vastaan ainoastaan sopimuksen tekijän käyttöön. Kulkutunnistetta ei saa luovuttaa toiselle henkilölle. Omistusoikeus kulkutunnisteeseen säilyy PWR Fit Center Oy:llä.

Kulkutunnisteen käyttöoikeuden haltija on vastuussa kulkutunnisteesta ja sen mahdollisesta häviämisestä. Mikäli kulkutunniste katoaa, on siitä välittömästi ilmoitettava PWR Fit Center Oy:lle. Jos kulkutunnisteen katoamisesta ei ilmoiteta, on kulkutunnisteen käyttöoikeuden haltija vastuussa sen katoamisesta aiheutuneista vahingoista.

PWR Fit Center Oy ei korvaa hävinnyttä tai rikkoutunutta kulkutunnistetta.
Kulkutunnisteen käyttöoikeuden haltija ei saa laskea muita henkilöitä PWR Fit Centerin tiloihin. Jokaisella sisääntulijalla tulee olla oma voimassa oleva kulkutunniste. Fyysinen kulkutunniste on näytettävä lukijaan aina harjoittelemaan tultaessa. Mobiilitunnisteen osalta sisääntulijan on kirjauduttava myös silloin sisään, kun ulko-ovi on auki.

Kulkutunnisteen käyttöoikeuden haltija menettää oikeuden kulkutunnisteeseen heti, jos hän päästää salille sisään muita, tuttuja tai tuntemattomia henkilöitä.

Kuntosalin tiloissa on kameravalvonta, joka tallentaa jokaisen sisääntulijan videonauhalle.

Kulkutunnisteen haltijan on noudatettava kuntosalilaitteissa olevia ohjeita.

Jos kulkutunnisteen käyttöoikeuden haltija käyttää sitä väärin, menettää hän välittömästi sen käyttöoikeuden ja on velvollinen korvaamaan siitä aiheutuneet kulut PWR Fit Center Oy:lle.

KUUKAUSIKORTIN KATKON SÄÄNNÖT

Kuukausikortin voit laittaa tauolle kerran ja tauon pituus on seitsemän (7) päivää. Yli seitsemän (7) päivää menevään katkoon tarvitaan lääkärinlausunto. Ilmoitathan katkoa tehdessäsi päivän, jolloin haluat kortin takaisin voimaan.

​​​​​​​3 kk kortin voit laittaa tauolle kaksi (2) kertaa, 6 kk kortin kolme (3) kertaa ja 12 kk kortin neljä (4) kertaa. Katkoa ei laiteta takautuvasti.

TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVA ASIAKASSOPIMUS

PWR Plus asiakassopimus on voimassa toistaiseksi, kunnes se irtisanotaan. Irtisanomisaika on yksi (1) kokonainen kalenterikuukausi ja sen voi tehdä milloin tahansa. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti.


PWR Plus asiakkuudessa ei ole taukomahdollisuutta. Tietyissä erikoistapauksissa, kuten yli yhden (1) kuukauden kestävä sairastuminen, voidaan sopimus keskeyttää kirjallista todistetta vastaan.


Sopimus on henkilökohtainen ja sitä ei voi siirtää toiselle henkilölle. Alle 18-vuotiaiden henkilöiden sopimuksen allekirjoittaa huoltaja, alaikäraja on 15 vuotta. Sopimus vahvistetaan, kun ensimmäinen kuukausimaksu on suoritettu ja kirjallinen sopimus asiakkaan kanssa e-laskutuksesta on tehty. Kuukausimaksu veloitetaan asiakkaalta kerran kuukaudessa e-laskuna (maksuehto 7 päivää). Mikäli jäsenen e-laskuosoitteeseen tulee muutoksia, on asiakkaan tehtävä uusi e-laskusopimus uudessa pankissa. Asiakkaan tulee huolehtia yhteystietojen ajanmukaisuudesta.


Mikäli e-laskusopimusta ei ole tehty voidaan lasku lähettää asiakkaalle sähköpostitse tai kirjeenä. Sähköpostilaskuihin ja kirjeenä lähetettäviin laskuihin lisätään laskutuslisä 5 € / lasku.
Maksujen viivästyessä PWR Fit Center on oikeutettu perimään asiakkaalta voimassa olevan korkolain mukaisen viivästyskoron ja muistutusmaksun sekä tarvittaessa siirtämään maksun perimisen toiselle taholle (maksuun lisätään mahdolliset perintäkulut).

​​​​​​​
PWR Fit Center voi irtisanoa sopimuksen, mikäli asiakas laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut tai asiakkaan toiminta on kuntosalin ilmapiiriin sopimatonta käytöstä.